Vooruit kijken en anticiperen voorkomt verzuimschade

Het is september 2010 als een werknemer arbeidsongeschikt raakt doordat hij bij een auto ongeval waarbij hij is aangereden ernstig gewond raakt. Niemand houdt zich dan al bezig met de hervormingen van de Ziektewet welke bepalingen uiteindelijk vanaf 2013 Wet worden.

De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, toevallig tot het einde van die bewuste maand september. Omdat de gevolgen ernstig lijken wordt de arbeidsovereenkomst niet verlengd en zal de werknemer na september gebruik moeten maken van de Ziektewet uitkering van het UWV. De werkgever betaalt hem netjes zijn laatste loon en de wegen scheiden.

Bij ontvangst van de eerste  gedifferentieerde werkhervattingskas premie eind 2013 valt het de werkgever op dat aan hem schade wordt toebedeeld van ex-werknemers die nu een WIA/WGA uitkering ontvangen. Hij is zich daar totaal niet van bewust maar deze WGA schade gaat terug naar die ongeluksdag in september 2010.

De werkgever heeft er geen aandacht meer voor gehad dat de bewuste werknemer inderdaad een Ziektewet uitkering heeft ontvangen maar arbeidsongeschikt bleef en uiteindelijk na 104 weken ook nog in aanmerking kwam voor een WIA/WGA uitkering m.i.v. juli 2012. En die schade wordt vervolgens gewoon de komende 10 jaar ten laste van de werkgever doorbelast via de premie die de Belastingdienst hem netjes eind van ieder jaar zal toezenden, overigens zonder een bijlage waarin die schade doorbelasting wordt toegelicht.

Naarmate verzuim langer duurt, stijgen de kosten onevenredig.

Gelukkig maar dat deze werkgever de controle van de beschikkingen jaarlijks door Arbo Impact Services laat controleren. Zo kon hij alsnog gebruikmaken van de regres regeling omdat immers een derde schuldig was aan het ongeval en alle schade die daaruit voortvloeit. Dus ook het nog doorbetaalde salaris en nu blijft hem de WGA schade voor de komende 10 jaren bespaard. Eigenlijk had het zover niet mogen komen omdat ook het UWV informeert of bij de toekenning van een Ziektewet uitkering een derde verantwoordelijk is voor de kosten daarvan. Door de contacten met UWV, Belastingdienst en verzekeraar zijn zaken administratief hersteld en besparen wij de werkgever daarmee tenminste zo’n € 80.000.

Het is een wijze les om allert te zijn en blijven op de Wet- en regelgeving die nu of later een werkgever onaangenaam kan verrassen met aanzienlijke verzuimschade.

ziekopvakantie

Alert blijven in de vakantie !
Heeft u als werkgever actuele verzuim dossiers en bent u ook in deze vakantie periode allert op de mogelijkheden die wellicht in een 2e spoor onderzocht moeten worden? Denk niet dat u door de vakantieperiode de aanzet tot zo’n traject kunt uitstellen omdat er bijvoorbeeld toch weinig vacatures zijn of veel afdelingen P&O op vakantie zijn. Een te laat ingezet 2e spoor re-integratietraject kost u straks zo een loonsanctie van 52 weken verplichte loondoorbetaling.

Regie houden op verzuimdossiers is een must om schade  nu en op termijn te beperken. Twijfelt u? Kies dan eens voor een deskundigenoordeel van Arbo Impact Services. Een onafhankelijk oordeel mét duidelijk advies voor de voortgang van een Poortwachterproof dossier.

 

 

Advertenties
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen